FOTO 51^ COPPA VALTELLINA

        1.JPG (1044028 byte)        2.JPG (846483 byte)        3.JPG (1022561 byte)        4.JPG (851364 byte)        5.JPG (1106554 byte)

 

        6.JPG (713187 byte)        7.JPG (1042201 byte)        8.JPG (1085411 byte)        9.JPG (1112574 byte)        10.JPG (1138699 byte)

      11.JPG (1149047 byte)        12.JPG (902916 byte)        13.JPG (879386 byte)        14.JPG (869592 byte)        15.JPG (898599 byte)

 

        16.JPG (1062647 byte)        17.JPG (665001 byte)        18.JPG (722328 byte)        19.JPG (744342 byte)        20.JPG (698834 byte)